facebook
Όθωνος 39, Τ.Κ.17343
Άγιος Δημήτριος,Αθήνα
Δευ-Παρ
09:00 - 17:00

2109966555

Fax: +30 210 9969444

Next Energy (250 – 600 KVA)

Next Energy (250 – 600 KVA)

On Line UPS

Η Riello UPS παρουσιάζει την νέα σειρά UPS ‘Next Energy’ που σχεδιάστηκε για να καλύψει κρίσιμες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Η νέα σειρά είναι τριφασική, χωρίς μετασχηματιστή, διπλής μετατροπής ενέργειας, τύπου VFI SS 111 με ενσωματωμένο σχεδιασμό τριών σταδίων IGBT. Η νέα σειρά ‘Next Energy’ σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες του αύριο προσφέροντας υψηλή απόδοση και ως εκ τούτου χαμηλό κόστος λειτουργίας. Χάρη στο σύστημα ελέγχου της απόδοσης, η σειρά ‘Next Energy’ εγγυάται την μεγαλύτερη δυνατή απόδοση ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φορτίου. Ο ίσος με την μονάδα (cosφ=1) συντελεστής φορτίου σε συνδυασμό με τον εύκολο τρόπο αναβάθμισης της ισχύος, κάνουν την σειρά ιδανική για εφαρμογές στον χώρο της πληροφορικής και των Data center.

 

ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος Επίσημος Αντιπρόσωπος Riello UPS στην Ελλάδα

Περιγραφή Προϊόντος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Φυλλάδιο προϊόντος

Βίντεο προϊόντος

Μηδενική επιβάρυνση δικτύου

Η σειρά ‘Next Energy’ είναι σχεδιασμένη ώστε να προλαμβάνει διαταραχές στο δίκτυο που να προέρχονται από την λειτουργία της και ταυτόχρονα να το προφυλάσσει από προβλήματα που προέρχονται από την τροφοδοσία μη γραμμικών φορτίων όπως αρμονικές κλπ.

Η είσοδος των UPS της σειράς αποτελείται από έναν ανορθωτή AC/DC με ημιαγωγούς IGBT και τεχνολογία 3 σταδίων.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι:

 • Παραμόρφωση ρεύματος εισόδου: <3%
 • Συντελεστής ισχύος εισόδου: 0.99
 • Σύστημα σταδιακής φόρτισης του ανορθωτή κατά την εκκίνησή του (Power walkin)
 • Καθυστέρηση επανεκκίνησης του ανορθωτή σε περίπτωση διακοπής και επανόδου του ρεύματος ώστε αποφευχθεί η έκθεση του ανορθωτή στα καταστροφικά φαινόμενα ταλαντώσεων του δικτύου κατά την επάνοδό του.

Χάρη στην  δυνατότητα προγραμματισμού της μέγιστης απορροφούμενης ισχύος (KVA ή KW) από το δίκτυο τροφοδοσίας, τα UPS της σειράς Next Energy μπορούν να συνδεθούν με ευκολία σε δίκτυα με περιορισμένη ισχύ, όπως σε ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη ή σε δίκτυα με περιορισμένη λόγω συμβολαίου ισχύ, στα οποία την επιπλέον ζητούμενη ισχύ την παρέχουν οι συσσωρευτές τους. Στην τελευταία περίπτωση λειτουργούν ως περιοριστές των αιχμών ζήτησης μιας εγκατάστασης και συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο πολλές φορές στην μείωση των λογαριασμών ρεύματος.

Εξαιρετικές επιδόσεις

 • Η τελευταίας τεχνολογίας σειρά Next Energy βασιζόμενη στα πρώτης ποιότητας υλικά κατασκευής πετυχαίνει εξαιρετικές επιδόσεις, όπως η τροφοδοσία φορτίων σε όλο το εύρος του συντελεστή ισχύος, συμπεριλαμβανομένων αυτών με συντελεστή 1 ή αυτών με χωρητική συμπεριφορά (πολύ συνηθισμένο σε Data center), χωρίς απομείωση ισχύος έως 40OC θερμοκρασία περιβάλλοντος.
 • Εξαιρετική απόδοση των UPS Next Energy έως 97% σε λειτουργία διπλής μετατροπής (Double conversion ON LINE), η οποία ανέρχεται σε 99% σε λειτουργία Stand-by ή Smart Active.
 • Στη σειρά επιλέχθηκε η μέθοδος δυναμικού εξαερισμού για την απαγωγή της θερμότητας που παράγεται στο εσωτερικό του UPS. Για αυτό έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο εν λόγω σύστημα, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του UPS και η μεγιστοποίηση του χρόνου ζωής του. Οι ανεμιστήρες που χρησιμοποιούνται είναι ψηφιακά ελεγχόμενης ταχύτητας, η οποία προσαρμόζεται με βάση το επίπεδο του φορτίου του UPS, αλλά και την παράλληλη λειτουργία συμπληρωματικής ταχύτητας των εφεδρικών.

Σύστημα ελέγχου και φροντίδας των συσσωρευτών

Οι συσσωρευτές είναι ένα από τα πιο σημαντικά συστήματα του UPS διότι είναι αυτοί που εξασφαλίζουν την σωστή λειτουργία σε περίπτωση διακοπής του δικτύου. Η σειρά Next Energy χρησιμοποιεί όλες τις υπάρχουσες τεχνολογίες για να επιμηκύνει την ζωή των συσσωρευτών, να τους διατηρήσει σε καλή κατάσταση, καθώς και να ενημερώσει τους χρήστες για οποιοδήποτε επικείμενο πρόβλημα δυσλειτουργίας τους. Οι ενσωματωμένες στο UPS πολλαπλές μέθοδοι φόρτισης επιτρέπουν την χρήση σχεδόν όλων των τύπων συσσωρευτών, όπως VRLA, AGM, GΕL, NiCd κλπ. Πλέον της δυνατότητας επιλογής του τύπου των συσσωρευτών, τα UPS Next Energy δίνουν την δυνατότητα στον χρήστη να διαλέξει την προσφορότερη λύση για τον χρόνο αυτονομίας του UPS. Η φόρτιση και η εκφόρτιση των συσσωρευτών εξασφαλίζεται από έναν μετατροπέα STEP-UP/STEP-DOWN, πράγμα που σημαίνει ότι όταν οι συσσωρευτές είναι φορτισμένοι και το δίκτυο είναι παρόν, ο μετατροπέας STEP-UP/STEP-DOWN αποσυνδέεται από τον ανορθωτή. Ως συνέπεια, το ρεύμα κυμάτωσης στους συσσωρευτές είναι πρακτικά μηδέν, συνθήκη που οδηγεί σε σημαντική βελτίωση του χρόνου ζωής των συσσωρευτών.

Λειτουργία χωρίς ουδέτερο

Το Next Energy μπορεί να λειτουργήσει με ή χωρίς την ουδέτερη γραμμή (Ν). Αυτό είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό για τη μείωση της αρχικής επένδυσης που σχετίζεται με το σύστημα διανομής. Σε αυτή την περίπτωση, η ουδέτερη γραμμή δημιουργείται από έναν μετασχηματιστή απομόνωσης κοντά στο φορτίο. Αυτή είναι μία τυπική λύση υποδομής σε ένα σύγχρονο Data Center ή σε εγκαταστάσεις όπου δεν χρησιμοποιείται η ουδέτερη γραμμή.

Εύκολη εγκατάσταση

 • Οι μικρές διαστάσεις του UPS και η χωρίς εξαιρέσεις πρόσβαση από την πρόσοψη για εργασίες συντήρησης, εξασφαλίζει μέγιστο δυνατό χώρο εγκατάστασης.
 • Η σειρά Next Energy δίνει την δυνατότητα επιλογής της θέσης εισόδου των καλωδίων από το πάνω ή το κάτω μέρος των μηχανημάτων.
 • Η φορά του εξαερισμού είναι από την πρόσοψη προς το πάνω μέρος των μηχανημάτων, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για πρόβλεψη κενού χώρου στο πίσω μέρος των μηχανημάτων.

Μέγιστη αξιοπιστία και διαθεσιμότητα

Τα UPS της Next Energy μπορούν να συνδεθούν σε παράλληλη λειτουργία έως 8 μονάδες, αυξάνοντας την συνολική ισχύ του συστήματος ή διασφαλίζοντας οποιοδήποτε επίπεδο εφεδρείας τύπου Ν+1. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα τυπικό φορτίο μεταβάλλεται από 20% έως 80%, το σύστημα ελέγχου της απόδοσης (ECS) , μεγιστοποιεί την απόδοση του συνολικού συστήματος σύμφωνα με την απορροφούμενη από το φορτίο ισχύ, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του. Αυτό εξασφαλίζει υψηλή συνολική απόδοση των UPS σε παράλληλη σύνδεση σε όλες τις συνθήκες φορτίου.

Το ενσωματωμένο στην σειρά HSE σύστημα αφορά την δυνατότητα της ‘εν θερμώ’  αύξησης ή μείωσης της συνολικής ισχύος ενός παράλληλου συστήματος, χωρίς την ανάγκη να διακοπεί η λειτουργία του ή να τεθεί σε λειτουργία By-pass. Με αυτόν τον τρόπο μεγιστοποιείται η προστασία του φορτίου ακόμα και κατά την διάρκεια των εργασιών συντήρησης ή αύξησης της ισχύος του. Μεγιστοποιείται επίσης και το επίπεδο διαθεσιμότητας. Ακόμη και στην απευκταία περίπτωση μιας διακοπής στο καλώδιο του παραλληλισμού των μονάδων η τροφοδοσία του φορτίου δεν διακόπτεται, παρά μόνο ειδοποιείται ο χρήστης με ένα μήνυμα συναγερμού (Alarm).

Διαδραστική οθόνη αφής

Η σειρά UPS Next Energy διαθέτει οθόνη αφής 7 ιντσών (800 x 480 pixels), στην οποία εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν το UPS σε διάφορες γλώσσες, κατ’ επιλογή. Η αρχική οθόνη απεικονίζει την κατάσταση λειτουργίας του UPS και των σημαντικότερων μερών του, όπως του ανορθωτή, των συσσωρευτών, του μετατροπέα και του By pass. Η οθόνη χρησιμοποιείται επίσης για την παραμετροποίηση του UPS, λειτουργία η οποία προστατεύεται από 3 επίπεδα ισχυρών κωδικών πρόσβασης.

Προηγμένη επικοινωνία

Η σειρά Next Energy δίνει την δυνατότητα λειτουργίας σε προηγμένες, πολλαπλές πλατφόρμες επικοινωνίας σε όλα τα τελευταία σύγχρονα λειτουργικά συστήματα και δίκτυα.

 • Είναι συμβατή με το πρόγραμμα απεικόνισης και διαχείρισης UPS Power Shield 3, το οποίο είναι διαθέσιμο για W indows 10, 8, 7, για Hyper-V, 2016 2012 και προηγούμενες εκδόσεις, Mac OSX, Linux, VMWare ESXi, Citrix XenServer και άλλα Unix λειτουργικά συστήματα.
 • Η σειρά είναι επίσης συμβατή με το πρόγραμμα Power Net Guard για απεικόνιση εξ αποστάσεως της κατάστασης των UPS.
 • Διαθέτει επιπλέον δύο θέσεις (slots) για την εγκατάσταση προαιρετικά πρόσθετων προσαρμογέων δικτύου και συστημάτων BMS.
 • Εισόδους (ports) Ethernet και USB
 • Κάρτες με ηλεκτρονόμους (relays) για σήματα και εντολές σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΝΧΕ 250 ΝΧΕ 300 ΝΧΕ 400 ΝΧΕ 500 ΝΧΕ 600

ΕΙΣΟΔΟΣ

Ονομαστική τάση 380-400-415 VAC τριφασικό
Ανοχή τάσης  +20% -40% (με περιορισμούς)
Συχνότητα 40-70 Hz
Συντελεστής Ισχύος 0,99
Αρμονική Παραμόρφωση ρεύματος <3%
Ομαλή εκκίνηση 0-100% in 120 sec (δυνατότητα επιλογής)
Βασικός εξοπλισμός Προστασία ανατροφοδότησης, ανεξάρτητη γραμμή παράκαμψης

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ

Τύπος VRLA AGM / GEL, NiCd, Supercaps, Lion, Flywheels
Κυμάτωση ρεύματος Μηδέν
Θερμοκρασιακή αντιστάθμιση κατά τη φόρτιση -0.11Vx° C

ΕΞΟΔΟΣ

Ονομαστική ισχύς (KVA) 250 300 400 500 600
Ενεργή ισχύς (KW) 250 300 400 500 600
Αριθμός φάσεων 3+Ν
Ονομαστική τάση 380-400-415 VAC Three phase + N
Στατική σταθερότητα  ±1%
Δυναμική σταθερότητα  ±5% σε 10ms
Παραμόρφωση τάσης <1% με γραμμικό φορτίο /<3% με μη-γραμμικό φορτίο
Συχνότητα σταθερότητας στους συσσωρευτές  ±0,05%
Συχνότητα 50 ή 60 Hz (δυνατότητα επιλογής)
Υπερφόρτωση 110% for 60′; 125% for 10′;150% for 20 seconds 110% for 60′; 125% for 10′;150% for 1 minute 110% for 60′ ; 125 for 2′ ; 150% for 20 seconds 110% for 60′ ; 125 for 10′ ; 150% for 1 min.

BYPASS

Ονομαστική τάση 380-400-415 VAC three phase +N
Ονομαστική συχνότητα 50 ή 60 Hz (δυνατότητα επιλογής)
Ανοχή συχνότητας  ± 2% (δυνατότητα επιλογής από ± 1% έως 5 %)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Βάρος(kg) 634 880 1100 1300 1600
Διαστάσεις (WxDxH) (mm) 800 x 850 x 1900 1200 x 850 x 1900 1400 x 850 x 1900 1600 x 850 x 1900 2000 x 850 x 1900
Καλώδιο εισόδου Κάτω Επάνω και κάτω Επάνω και κάτω Κάτω Κάτω
Απομακρυσμένα σήματα Volt-free contract (δυνατότητα διαμόρφωσης)
Απομακρυσμένος έλεγχος EPO, bypass and another spare
Επικοινωνία USB + Dry contacts 2 υποδοχές για κάρτα επικοινωνίας
Θερμοκρασία Λειτουργίας 0 ° C/ +40 ° C
Υγρασία 5 to 95% χωρίς συμπύκνωση
Χρώμα Dark grey RAL 7016
Βαθμός προστασίας IP 20 (other on request)
Απόδοση (AC-AC) – On Line Λειτουργία έως 97%
Κανόνες σχεδίασης Ασφάλεια: EN 62040 -1 (directive 2014/35/UE); EMC: EN 62040 -2 (directive 2014/30UE)
Κατάταξη σύμφωνα

με IEC 62040-3

(Voltage Frequency Independent) VFI – SS- 111
Μετακίνηση του UPS Παλέτα

 

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε το Pdf εδώ

 

 

 

 

 

Δείτε το βίντεο εδώ.                                                                       Δείτε το βίντεο εδώ.

 

 

 

 

 

Δείτε το βίντεο εδώ.                                                                  Δείτε το βίντεο εδώ.

 

 

 

 

 

Δείτε το βίντεο εδώ.                                                         Δείτε το βίντεο εδώ.

 

 

 

 

 

Δείτε το βίντεο εδώ.                                                             Δείτε το βίντεο εδώ.

 

 

 

 

 

Δείτε το βίντεο εδώ.                                                          Δείτε το βίντεο εδώ. 

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ