facebook
Όθωνος 39, Τ.Κ.17343
Άγιος Δημήτριος,Αθήνα
Δευ-Παρ
09:00 - 17:00

2109966555

Fax: +30 210 9969444

CSS 3-600KVA

CSS 3-600KVA

Ειδικές Λύσεις UPS

Η σειρά CSS της Riello UPS είναι ένα κεντρικό σύστημα εφεδρικής ηλεκτρικής τροφοδοσίας σχεδιασμένο σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EN50171. Αποτελεί ως εκ τούτου ιδανική λύση για κτιριακές εγκαταστάσεις οι οποίες υπόκεινται σε αναγκαστική εφαρμογή κανόνων πυρασφάλειας και ειδικότερα σε αυτούς τους κανόνες που αφορούν την ηλεκτρική τροφοδοσία των συστημάτων φωτισμού έκτακτης ανάγκης.Επιπροσθέτως, η σειρά προϊόντων CSS της Riello UPS προσφέρεται για την κατάλληλη τροφοδοσία και άλλων συστημάτων έκτακτης ανάγκης όπως: αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης, συστήματα συναγερμού και συστήματα ανίχνευσης εκτάκτων καταστάσεων (ανιχνευτές καπνού ή μονοξειδίου του άνθρακα (CO)) καθώς και άλλων εξειδικευμένων συστημάτων σε ευαίσθητους χώρους. Η χρήση των CSS εγγυάται την μείωση του κόστους παραμετροποίησης, συντήρησης καθώς και των αναγκαίων σύμφωνα με τους κανονισμούς περιοδικών ελέγχων παρόμοιων συστημάτων.

ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος Επίσημος Αντιπρόσωπος Riello UPS στην Ελλάδα

Περιγραφή Προϊόντος

Φυλλάδιο Προϊόντος

H σειρά προϊόντων CSS της Riello UPS προσφέρεται για την κατάλληλη τροφοδοσία και άλλων συστημάτων έκτακτης ανάγκης όπως: αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης, συστήματα συναγερμού και συστήματα ανίχνευσης εκτάκτων καταστάσεων (ανιχνευτές καπνού ή μονοξειδίου του άνθρακα (CO)) καθώς και άλλων εξειδικευμένων συστημάτων σε ευαίσθητους χώρους. Η χρήση των CSS εγγυάται την μείωση του κόστους παραμετροποίησης, συντήρησης καθώς και των αναγκαίων σύμφωνα με τους κανονισμούς περιοδικών ελέγχων παρόμοιων συστημάτων.

Διπλή είσοδος τροφοδοσίας (Dual Input)

Η σειρά CSS της Riello UPS είναι εφοδιασμένη με διπλή είσοδο ηλεκτρικής τροφοδοσίας σε όλα τις  τα μοντέλα. Αυτό το σημαντικό χαρακτηριστικό επιτρέπει οι υποχρεωτικώς προγραμματισμένοι περιοδικοί έλεγχοι της σωστής λειτουργίας του συστήματος εκτάκτου ανάγκης και ο χρόνος αυτόνομης λειτουργίας πραγματοποιείται πολύ εύκολα και με απόλυτη ασφάλεια με το χειρισμό μόνο του διακόπτη εισόδου.

Υψηλό ρεύμα φόρτισης και σύστημα φροντίδας των συσσωρευτών

Η σωστή διαχείριση τω συσσωρευτών είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του CSS σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Το σύστημα φροντίδας των συσσωρευτών της Riello UPS διαθέτει σειρά χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων τα οποία έχουν σχεδιασθεί για να επιτυγχάνουν την καλύτερη δυνατή απόδοση, να βελτιώνουν το χρόνο ζωής τους και να ικανοποιούν τον χρόνο επαναφόρτισης τους που επιβάλλεται από τον κανονισμό.

Ο κανόνας EN50171 επιβάλει ο χρόνος επαναφόρτισης των συσσωρευτών στο 80% της χωρητικότητάς τους να μην ξεπερνάει τις 12 ώρες . Το CSS επιτυγχάνει μα χαρακτηριστική ευκολία αυτό το στόχο διασφαλίζοντας υψηλά ρεύματα φόρτισης κατάλληλα για τους περισσότερους τύπους συσσωρευτών όπως:

Συσσωρευτές μολύβδου-οξέος, κλειστού τύπου (VRLA)

Συσσωρευτές μολύβδου-οξέος, κλειστού τύπου VRLA-AGM

Συσσωρευτές μολύβδου-οξέος, κλειστού τύπου VRLA-GEL

Συσσωρευτές μολύβδου-οξέος, ανοιχτού τύπου

Συσσωρευτές Ni-Cd

To CSS εξασφαλίζει διαφορετικές μεθόδους φόρτισης για κάθε ένα από τους παραπάνω τύπους συσσωρευτών αντισταθμίζεται λαμβάνοντας υπόψη την θερμοκρασία του έτσι ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύμητες καταστάσεις όπως η υπερθέρμανσή τους. Η προστασία απέναντι στην βαθιά εκφόρτιση προστατεύει τους συσσωρευτές από τη μείωση του χρόνου ζωής τους και την καταστροφή τους.

Δυνατότητα Υπερφόρτωσης του συστήματος

Όπως επιβάλλεται από τον κανονισμό ΕΝ 50171 η σειρά CSS της Riello UPS έχει σχεδιαστεί ώστε να αντέχει συνεχή υπερφόρτωση έως 120% της κανονικής ισχύος, χωρίς περιορισμό στο χρόνο λειτουργίας της υπό αυτές τις συνθήκες.

Προστασία απέναντι στην αντιστροφή της πολικότητας των συσσωρευτών

Υποχρεωτικά ο κανόνας ΕΝ 5011 ορίζει ότι τα εν λόγω συστήματα πρέπει να διαθέτουν προστασία έναντι αντίστροφης πολικότητας των συσσωρευτών, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει η σειρά CSS της Riello UPS.

Αυτή η δυνατότητα προφυλάσσει και το προσωπικό που εκτελεί εργασίες συντήρησης αλλά και την ίδια τη σειρά CSS σε περίπτωση ακούσιας αντίστροφης σύνδεσης των συσσωρευτών.

Τρόποι λειτουργίας:

Τα προϊόντα της σειράς CSS της Riello UPS υποστηρίζουν όλους του τύπους λειτουργίας οι οποίοι περιγράφονται στον κανονισμό EN 50171.

Α.Λειτουργία με μεταγωγή

Το φορτίο τροφοδοτείται μέσω της γραμμής by-pass του CSS (καθεστώς συνεχώς τροφοδοτούμενης εξόδου AS). Σε περίπτωση διακοπής της γραμμής τροφοδοσίας το εσωτερικό αυτόματο σύστημα (ATSD) μετάγει το φορτίο στον μετατροπέα (inverter). Οι συσσωρευτές δίνουν στον μετατροπέα την ενέργεια για όσο χρόνο απαιτείται.

Β. Λειτουργία χωρίς διακοπή

Το φορτίο τροφοδοτείται συνέχεια από τον μετατροπέα (inverter) του CSS. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος οι συσσωρευτές δίνουν στον μετατροπέα την ενέργεια που χρειάζεται για όσο χρόνο απαιτείται χωρίς απολύτως καμία μικροδιακοπή.

Γ. Λειτουργία με μεταγωγή και πρόσθετο ελεγχόμενο διακοπτικό μηχανισμό για την έλεγχο της τροφοδοσίας του φορτίου.

Επιπλέον των περιπτώσεων λειτουργίας Α και Β, το CSS διαθέτει ένα ή περισσότερους διακοπτικούς μηχανισμούς (CSD) οι οποίοι εξαρτώνται από την παρουσία του κανονικού δικτύου τροφοδοσίας. Σε περίπτωση διακοπής του κανονικού δικτύου τροφοδοσίας (περίπτωση τροφοδοσίας μόνο σε καταστάσεις ανάγκης (emergency only output “EO”)).

Δ. Λειτουργία με μεταγωγή κι πρόσθετο ελεγχόμενο διακοπτικό μηχανισμό για τον έλεγχο της τροφοδοσίας μέρους του φορτίου.

Η διαφορά με την περίπτωση λειτουργίας που περιγράφεται στο Γ είναι ότι μέρος του φορτίου τροφοδοτείται αδιαλείπτως ενώ το υπόλοιπο του φορτίου τροφοδοτείται μόνο σε περίπτωση ανάγκης (ΕΟ) όταν δηλαδή διακοπεί το κανονικό δίκτυο τροφοδοσίας.

*Απαιτείται ο προαιρετικός διακόπτης EOS.

EOS προαιρετικός διακόπτης

Ο διακόπτης EOS απαιτείται μόνο όταν ένα μέρος του φορτίου επιβάλλεται να βρίσκεται συνέχεια υπό καθεστώς συνεχούς τροφοδοτούμενης εξόδου “AS”  και ένα άλλο μέρους του φορτίου υπό καθεστώς τροφοδοσίας μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης “EO”, ώστε να δημιουργηθεί το καθεστώς τροφοδοσίας που περιγράφεται στην περίπτωση Δ.

Συνδέοντας περισσότερους από ένα EOS διακόπτες στη σειρά προς το φορτίο μπορούμε να προκαλέσουμε μία σειριακή καθυστέρηση στην τροφοδοσία των φορτίων μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το συνολικό ρεύμα εκκίνησής τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε το Pdf εδώ

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ