facebook
Όθωνος 39, Τ.Κ.17343
Άγιος Δημήτριος,Αθήνα
Δευ-Παρ
09:00 - 17:00

2109966555

Fax: +30 210 9969444

Central Inverters (12-250 kW)

Central Inverters (12-250 kW)

Αντιστροφείς (Διασυνδεδεμένοι Inverter)

Οι Sirio Central Inverters επιτρέπουν την άμεση σύνδεση με το δίκτυο χαμηλής τάσης διασφαλίζοντας το γαλβανικό διαχωρισμό σε σχέση με το συνεχές ρεύμα των εγκαταστάσεων.
Ο γενναιόδωρος υπολογισμός του μετασχηματιστή και των άλλων εξαρτημάτων του μετατροπέα παρέχουν μια από τις υψηλότερες αποδόσεις μεταξύ των μονάδων της ίδιας κατηγορίας.

Περιγραφή προϊόντος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Φυλλάδιο προϊόντος

Κύρια χαρακτηριστικά:

Μέγιστη ενέργεια και την ασφάλεια

Ο αλγόριθμος για την ανίχνευση του σημείου μέγιστης ισχύος (MPPT) που εφαρμόζεται στο σύστημα ελέγχου των Sirio Central Inverters επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση της φωτοβολταϊκής γεννήτριας σε οποιεσδήποτε συνθήκες ακτινοβολίας και θερμοκρασίας επιτυγχάνοντας τη συνεχή μέγιστη αποδοτικότητα της μονάδας. Σε περίπτωση απουσίας της ηλιακής ακτινοβολίας ο μετατροπέας περνά σε κατάσταση αναμονής και επανέρχεται στην κανονική λειτουργία όταν υπάρχει ακτινοβολία και πάλι. Αυτό το χαρακτηριστικό μειώνει την αυτο-κατανάλωση στο ελάχιστο και μεγιστοποιεί την ενεργειακή απόδοση. Η χρήση των ανεμιστήρων ελεγχόμενης ταχύτητας βοηθά τη βελτιστοποίηση της συνολικής αποδοτικότητας του. Η λειτουργία του ανεμιστήρα που συνδέεται με την θερμοκρασία αυξάνει επίσης την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του και μειώνει το κόστος για την έκτακτη συντήρηση. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά σχεδίασης, η προσεκτική επιλογή των εξαρτημάτων και η εγγυημένη ποιότητα παραγωγής σύμφωνα με τα πρότυπο ISO9001 κάνουν τους τριφασικούς μετατροπείς Sirio εξαιρετικά αποτελεσματικούς και αξιόπιστους με εγγυημένη τη μέγιστη παραγωγή ενέργειας.

Μείωση ισχύος λόγω θερμοκρασίας

Η μείωση της ισχύος ως λειτουργία της θερμοκρασίας έχει σκοπό τη διασφάλιση έναντι υπερθέρμανσης των ημιαγωγών του μετατροπέα σε περίπτωση που ο περιβάλλον χώρος έχει θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τις προδιαγραφές της εγκατάστασης ή σε τυχόν βλάβες του αερισμού, χωρίς να προκαλούν παύση της λειτουργίας του μετατροπέα. Ο Sirio Central Inverter εξασφαλίζει ονομαστική ισχύ εξόδου σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως και 45°C. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του ορίου, ο μετατροπέας μειώνει σταδιακά την ισχύ προς το δίκτυο με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρηθεί η θερμοκρασία στις ψύκτρες εντός του ανώτατου ορίου. Μόλις επιστρέψει ξανά στο πλαίσιο της θερμοκρασίας κανονικής λειτουργίας, ο μετατροπέας επαναφέρει το βέλτιστο σημείο λειτουργίας, εξασφαλίζοντας μέγιστη μεταφορά ισχύος προς το δίκτυο.

Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση

Το αποτύπωμα αυτών των συσκευών έχουν μειωθεί σημαντικά και δεν υπάρχει καμία ανάγκη για επιπλέον χώρο στο πλάι ή πίσω μέρος του εξοπλισμού ενώ τα εξαρτήματα ηλεκτρονικών ισχύος είναι πλήρως προσβάσιμα από την μπροστινή όψη. Η πλήρως αυτόματη λειτουργία εξασφαλίζει ευκολία στη χρήση και διευκολύνει την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας, αποφεύγοντας έτσι την λανθασμένη εγκατάσταση και παραμετροποίηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε βλάβες ή μειωμένη παραγωγικότητα της μονάδας και της εγκατάστασης.

Εξειδικευμένες λύσεις

Η AROS είναι σε θέση, κατόπιν αιτήσεως να προμηθεύσει Sirio Central Inverters ειδικά για τις ανάγκες του πελάτη. Οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν τον ολοκληρωμένο έλεγχο της απομόνωσης και το κιτ σύνδεσης πόλων / γείωσης (θετικό ή αρνητικό) που απαιτείται για ορισμένα είδη φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Περιβάλλον χρήστη

Οι Sirio Central Inverters παρέχουν μια σειρά από νέες δυνατότητες επικοινωνίας με το χρήστη, που αποτελείται από μια έγχρωμη οθόνη αφής LCD σε μια βολική διάσταση 4,3″. Τα εκατομμύρια χρώματα και η ποσότητα των χαρακτηριστικών εμπλουτίζουν σημαντικά την εμπειρία αλληλεπίδρασης του χρήστη με τον μετατροπέα.

Έξυπνα εικονίδια και σύντομα μηνύματα ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα οδηγούν μέσα από την απλή δομή του μενού, επιτρέποντάς στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε όλες τις αναφορές, τη διαμόρφωση και τον έλεγχο χαρακτηριστικών του μετατροπέα. Ειδικότερα, είναι δυνατό να προβάλλεται ένα γράφημα καθημερινής παραγωγής ενέργειας με τη στιγμιαία τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται, να απεικονίζονται σε θερμοκρασίες των μονάδων και οι μετρήσεις των εγκατεστημένων αναλογικών αισθητήρων.

Η αρχειοθέτηση επιτρέπει την προβολή και ανάλυση των ιστορικών δεδομένων και σχετιζόμενων μετρήσεων κατά το δοκούν. Με πέρασμα του δαχτύλου στην οθόνη, οι χρήστες μπορούν να ερευνούν τις τιμές που καταγράφονται σε προηγούμενες ημέρες, ακόμη και σε μηνιαία ή ετήσια βάση και οι γραφικές παραστάσεις που εμφανίζονται μπορούν να σταλούν μέσω e-mail.

Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης επιτρέπει την αρχειοθέτηση των δεδομένων για περίπου 5 έτη. Ωστόσο, εάν είναι απαραίτητο, είναι δυνατό να διαγραφούν παλαιότερα χρόνια με τη βοήθεια μιας ειδικής διαδικασίας.

Τα ιστορικά στοιχεία που παράγονται από το μετατροπέα και το σύστημα της κάρτας μπορούν να αποθηκευτούν σε μία συσκευή αποθήκευσης USB.

Η συσκευή επιτρέπει επίσης στους χρήστες να αλλάξουν την αναλογία €/ KWh, να ρυθμίσουν τη φωτεινότητα της οθόνης, να αλλάξουν την ημερομηνία και την ώρα του συστήματος, να ορίσουν έναν προσδιορισμό και την ετικέτα στην εγκατάσταση στην οποία ανήκει, να ρυθμίσουν και να προσαρμόσουν έως 4 εξωτερικούς αναλογικούς αισθητήρες. Επιτρέπει, επίσης, αποστολή e-mail (για την οποία μπορεί να ρυθμιστεί η συχνότητα) με δεδομένα παραγωγής και γραφήματα και, σε περίπτωση ανωμαλιών, τυχόν συναγερμούς, δυσλειτουργία ή αποτυχία εκκίνησης.

Τέλος, μέσω ειδικών μετρητών στην ενότητα «Πληροφορίες», οι χρήστες μπορούν να συμβουλεύονται τα δεδομένα σχετικά με συνολική παραγόμενη ενέργεια, τις συνολικές ώρες λειτουργίας, την οικονομική απόδοση της εγκατάστασης και άλλες τεχνικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού της μνήμης που χρησιμοποιείται για τα ιστορικά δεδομένα. Το περιβάλλον επικοινωνίας είναι διαθέσιμο στα Ιταλικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Γερμανικά.

Πρόσβαση στο δίκτυο

Η οθόνη αφής προσφέρει πολλές δυνατότητες επικοινωνίας, αν υπάρχει σύνδεση με το τοπικό δίκτυο.

Ο μετατροπέας είναι συμβατός τόσο με το ειδικό πρωτόκολλο PVSER και με Modbus / TCP, προσφέροντας έτσι εύκολη εισαγωγή σε οποιοδήποτε σύστημα διαχείρισης BMS ή ανάλυση δεδομένων με τη χρήση ενός δικτύου Ethernet.

Το λογισμικό της οθόνης μπορεί εύκολα και γρήγορα να ενημερωθεί. Επιπλέον, με ένα δωρεάν λογισμικό (VNC), οι χρήστες μπορούν να βλέπουν από απόσταση την οθόνη του μετατροπέα ή να αλληλοεπιδρούν με αυτό από τον υπολογιστή τους ή το κινητό τους τηλέφωνο.

Sirio Central Inverter επικοινωνία

  • Έγχρωμη οθόνη αφής LCD
  • Θύρα Ethernet
  • USB
  • 2 x RS-232
  • 2 είσοδοι για απομακρυσμένο έλεγχο
  • 3 επαφές ρελέ για σήμανση κατάστασης λειτουργίας
  • RS-485 (προαιρετικά)

ΜΟΝΤΕΛΟ SIRIO K12 SIRIO K15 SIRIO K18 SIRIO K25 SIRIO K33 SIRIO K40 SIRIO K64 SIRIO K80 SIRIO K100 SIRIO K200 SIRIO K25 HV SIRIO K33 HV SIRIO K40 HV SIRIO K64 HV SIRIO K80HV
Ονομαστική ισχύς AC 12KVA 15KVA 18KVA 25KVA 33KVA 40KVA 64KVA 80KVA 100KVA 200KVA 25 KVA 33 KVA 40 KVA 64 KVA 80KVA
Μέγιστη ισχύς AC 12kW (cosφ=1) 15kW (cosφ=1) 18KW (cosφ=1) 25KW (cosφ=1) 33KW (cosφ=1) 40KW (cosφ=1) 64KW (cosφ=1) 80KW (cosφ=1) 100KW (cosφ=1) 200KW (cosφ=1) 25KW (cosφ=1) 33KW (cosφ=1) 40KW (cosφ=1) 64KW (cosφ=1) 80KW (cosφ=1)

ΕΙΣΟΔΟΣ

Μέγιστη τάση DC σε ανοικτό κύκλωμα 800Vcc 800Vcc 880V DC
Εύρος λειτουργίας MPPT 330÷700V DC 330÷700Vcc 450÷760V DC
Eύρος λειτουργίας MPPT σε πλήρη ισχύ 330÷700V DC 330÷700Vcc 450÷760V DC
Μέγιστο ρεύμα εισόδου 36A DC 54A DC 63A DC 80A DC 105A DC 130A DC 205A DC 260A DC 320A DC 650A DC 59A DC 79A DC 98A DC 157A DC 196A DC
Όριο τάσης για την τροφοδοσίατου του δικτύου 390V DC 390V DC 540V DC
Κυμάτωση τάσης <1% <1% <1%
Αριθμός εισόδων 1 1 1
Αριθμός MPPT 1 1 1
Συνδετήρες DC Ακροδέκτες-βίδες Ακροδέκτες-βίδες Μπάρες Ακροδέκτες-βίδες Μπάρες

ΈΞΟΔΟΣ

Τάση λειτουργίας 400V AC 400V AC 400V AC
Εύρος λειτουργίας 340÷460V AC (1) 340÷460V AC (1) 340÷460V AC (1)
Έυρος Μέγιστης ισχύος 340÷460V AC (1) 340÷460V AC 340÷460V AC
Έυρος συχνότητας 47,5÷51,5Hz (1) 47,5÷51,5Hz(1) 47,5÷51,5Hz(1)
Επιλεγόμενο εύρος συχνότητας 47÷53Hz 47÷53Hz 47÷53Hz
Ονομαστικό ρεύμα 17,3A AC 21,7A AC 26A AC 36A AC 48A AC 58A AC 92A AC 115A AC 145A AC 289A AC 36A AC 48A AC 58A AC 92A AC 115A AC
Μέγιστο ρεύμα 22,4A AC 28,1A AC 33A AC 46A AC 60A AC 73A AC 117A AC 146A AC 182A AC 364A AC 46A AC 60A AC 73A AC 117A AC 146A AC
Ρεύμα βραχυκύκλωσης 34A AC 42A AC 50A AC 68A AC 90A AC 110A AC 175A AC 219A AC 274A AC 546A AC 68A AC 90A AC 110A AC 175A AC 219A AC
Συνολική αρμονική παραμόρφωση   (THDi) <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3%
Συντελεστής ισχύος από 0,9 ind.έως 0,9 cap.(1) από 0,9 ind. έως 0,9 cap.(1) από 0,9 ind.έως 0,9 cap.(1)
Γαλβανική απομόνωση Μετασχηματιστής BF Μετασχηματιστής BF Μετασχηματιστές BF
Συνδετήρες AC Ακροδέκτες-βίδες Ακροδέκτες-βίδες Μπάρες Ακροδέκτες-βίδες Μπάρες

ΣΥΣΤΗΜΑ

Μέγιστη απόδοση 95,80% 95,80% 96,10% 96,20% 96,40% 96,30% 96,20% 96,10%
Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης 94,80% 94,90% 95% 95,10% 95,20% 95,30% 94,90% 95,00%
Κατανάλωση σε αναμονή <32W <32W <32W
Νυχτερινή κατανάλωση <32W <32W <32W
Εσωτερικές προστασίες Αυτόματος διακότης στην πλευρά AC – Διακόπτης απόζευξης στην πλευρά DC Αυτόματος διακότης στην πλευρά AC – Διακόπτης απόζευξης στην πλευρά DC Αυτόματος διακότης στην πλευρά AC – Διακόπτης απόζευξης στην πλευρά DC
Προστασία κατά την κατάσταση αναμονής ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Ανίχνευση διαρροής προς τη γη ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Απαγωγή θερμότητας Ελεγχόμενοι ανεμιστήρες Ελεγχόμενοι ανεμιστήρες Ελεγχόμενοι ανεμιστήρες
Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C÷45°C (χωρίς μείωση) -20°C÷45°C (χωρίς μείωση) -20°C÷45°C (χωρίς μείωση)
Θερμοκρασία αποθήκευσης -20°C÷70°C -20°C÷70°C -20°C÷70°C
Υγρασία 5÷95% χωρίς συμπύκνωση 5÷95% χωρίς συμπύκνωση 5÷95% χωρίς συμπύκνωση
Βάρος 310 Kg 320 Kg 340 Kg 350 Kg 380 Kg 420 Kg 600 Kg 650 Kg 720 Kg 1580 Kg 350 Kg 380 Kg 420 Kg 600Kg 650 Kg

ΠΡΟΤΥΠΑ

EMC EN61000-6-3, EN61000-6-2, EN61000-3-11, EN61000-3-12 EN61000-6-3, EN61000-6-2, EN61000-3-11, EN61000-3-12 EN61000-6-3, EN61000-6-2, EN61000-3-11, EN61000-3-12
Safety EN62109-1, EN62109-2 EN62109-1, EN62109-2 EN62109-1, EN62109-2
Directives Low Voltage Directive: 2006/95/EC, EMC Directive: 2004/108/EC Low Voltage Directive: 2006/95/EC, EMC Directive: 2004/108/EC Low Voltage Directive: 2006/95/EC, EMC Directive: 2004/108/EC
Grid management CEI 0-21, CEI 0-16, A70, VDE 0126-1-1, G59/2, Real Decreto 413/2014, PO12.3 CEI 0-21, CEI 0-16, A70, VDE 0126-1-1, G59/2, Real Decreto 413/2014, PO12.3 CEI 0-16, A70, Real Decreto 413/2014, PO12.3 CEI 0-21, CEI 0-16, A70, VDE 0126-1-1, G59/2, Real Decreto 413/2014, PO12.3
                               
(1) Οι τιμές αυτές μπορούν να ποικίλλουν ανάλογα με τους τοπικούς κανονισμούς                            
                               

CENTRAL INVERTERS

         Δείτε το Pdf εδώ

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ