facebook
Όθωνος 39, Τ.Κ.17343
Άγιος Δημήτριος,Αθήνα
Δευ-Παρ
09:00 - 17:00

Central Inverters (12-250 kW)

Central Inverters (12-250 kW)

Αντιστροφείς (Διασυνδεδεμένοι Inverter)

Οι Sirio Central Inverters επιτρέπουν την άμεση σύνδεση με το δίκτυο χαμηλής τάσης διασφαλίζοντας το γαλβανικό διαχωρισμό σε σχέση με το συνεχές ρεύμα των εγκαταστάσεων.
Ο γενναιόδωρος υπολογισμός του μετασχηματιστή και των άλλων εξαρτημάτων του μετατροπέα παρέχουν μια από τις υψηλότερες αποδόσεις μεταξύ των μονάδων της ίδιας κατηγορίας.

Περιγραφή προϊόντος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Φυλλάδιο προϊόντος

Κύρια χαρακτηριστικά:

Μέγιστη ενέργεια και την ασφάλεια
Ο αλγόριθμος για την ανίχνευση του σημείου μέγιστης ισχύος (MPPT) που εφαρμόζεται στο σύστημα ελέγχου των Sirio Central Inverters επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση της φωτοβολταϊκής γεννήτριας σε οποιεσδήποτε συνθήκες ακτινοβολίας και θερμοκρασίας επιτυγχάνοντας τη συνεχή μέγιστη αποδοτικότητα της μονάδας. Σε περίπτωση απουσίας της ηλιακής ακτινοβολίας ο μετατροπέας περνά σε κατάσταση αναμονής και επανέρχεται στην κανονική λειτουργία όταν υπάρχει ακτινοβολία και πάλι. Αυτό το χαρακτηριστικό μειώνει την αυτο-κατανάλωση στο ελάχιστο και μεγιστοποιεί την ενεργειακή απόδοση. Η χρήση των ανεμιστήρων ελεγχόμενης ταχύτητας βοηθά τη βελτιστοποίηση της συνολικής αποδοτικότητας του. Η λειτουργία του ανεμιστήρα που συνδέεται με την θερμοκρασία αυξάνει επίσης την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του και μειώνει το κόστος για την έκτακτη συντήρηση. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά σχεδίασης, η προσεκτική επιλογή των εξαρτημάτων και η εγγυημένη ποιότητα παραγωγής σύμφωνα με τα πρότυπο ISO9001 κάνουν τους τριφασικούς μετατροπείς Sirio εξαιρετικά αποτελεσματικούς και αξιόπιστους με εγγυημένη τη μέγιστη παραγωγή ενέργειας.

Μείωση ισχύος λόγω θερμοκρασίας
Η μείωση της ισχύος ως λειτουργία της θερμοκρασίας έχει σκοπό τη διασφάλιση έναντι υπερθέρμανσης των ημιαγωγών του μετατροπέα σε περίπτωση που ο περιβάλλον χώρος έχει θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τις προδιαγραφές της εγκατάστασης ή σε τυχόν βλάβες του αερισμού, χωρίς να προκαλούν παύση της λειτουργίας του μετατροπέα. Ο Sirio Central Inverter εξασφαλίζει ονομαστική ισχύ εξόδου σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως και 45°C. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του ορίου, ο μετατροπέας μειώνει σταδιακά την ισχύ προς το δίκτυο με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρηθεί η θερμοκρασία στις ψύκτρες εντός του ανώτατου ορίου. Μόλις επιστρέψει ξανά στο πλαίσιο της θερμοκρασίας κανονικής λειτουργίας, ο μετατροπέας επαναφέρει το βέλτιστο σημείο λειτουργίας, εξασφαλίζοντας μέγιστη μεταφορά ισχύος προς το δίκτυο.

Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση
Το αποτύπωμα αυτών των συσκευών έχουν μειωθεί σημαντικά και δεν υπάρχει καμία ανάγκη για επιπλέον χώρο στο πλάι ή πίσω μέρος του εξοπλισμού ενώ τα εξαρτήματα ηλεκτρονικών ισχύος είναι πλήρως προσβάσιμα από την μπροστινή όψη. Η πλήρως αυτόματη λειτουργία εξασφαλίζει ευκολία στη χρήση και διευκολύνει την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας, αποφεύγοντας έτσι την λανθασμένη εγκατάσταση και παραμετροποίηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε βλάβες ή μειωμένη παραγωγικότητα της μονάδας και της εγκατάστασης.

Εξειδικευμένες λύσεις
Η AROS είναι σε θέση, κατόπιν αιτήσεως να προμηθεύσει Sirio Central Inverters ειδικά για τις ανάγκες του πελάτη. Οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν τον ολοκληρωμένο έλεγχο της απομόνωσης και το κιτ σύνδεσης πόλων / γείωσης (θετικό ή αρνητικό) που απαιτείται για ορισμένα είδη φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Περιβάλλον χρήστη
Οι Sirio Central Inverters παρέχουν μια σειρά από νέες δυνατότητες επικοινωνίας με το χρήστη, που αποτελείται από μια έγχρωμη οθόνη αφής LCD σε μια βολική διάσταση 4,3″. Τα εκατομμύρια χρώματα και η ποσότητα των χαρακτηριστικών εμπλουτίζουν σημαντικά την εμπειρία αλληλεπίδρασης του χρήστη με τον μετατροπέα.
Έξυπνα εικονίδια και σύντομα μηνύματα ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα οδηγούν μέσα από την απλή δομή του μενού, επιτρέποντάς στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε όλες τις αναφορές, τη διαμόρφωση και τον έλεγχο χαρακτηριστικών του μετατροπέα. Ειδικότερα, είναι δυνατό να προβάλλεται ένα γράφημα καθημερινής παραγωγής ενέργειας με τη στιγμιαία τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται, να απεικονίζονται σε θερμοκρασίες των μονάδων και οι μετρήσεις των εγκατεστημένων αναλογικών αισθητήρων.
Η αρχειοθέτηση επιτρέπει την προβολή και ανάλυση των ιστορικών δεδομένων και σχετιζόμενων μετρήσεων κατά το δοκούν. Με πέρασμα του δαχτύλου στην οθόνη, οι χρήστες μπορούν να ερευνούν τις τιμές που καταγράφονται σε προηγούμενες ημέρες, ακόμη και σε μηνιαία ή ετήσια βάση και οι γραφικές παραστάσεις που εμφανίζονται μπορούν να σταλούν μέσω e-mail.
Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης επιτρέπει την αρχειοθέτηση των δεδομένων για περίπου 5 έτη. Ωστόσο, εάν είναι απαραίτητο, είναι δυνατό να διαγραφούν παλαιότερα χρόνια με τη βοήθεια μιας ειδικής διαδικασίας.
Τα ιστορικά στοιχεία που παράγονται από το μετατροπέα και το σύστημα της κάρτας μπορούν να αποθηκευτούν σε μία συσκευή αποθήκευσης USB.
Η συσκευή επιτρέπει επίσης στους χρήστες να αλλάξουν την αναλογία €/ KWh, να ρυθμίσουν τη φωτεινότητα της οθόνης, να αλλάξουν την ημερομηνία και την ώρα του συστήματος, να ορίσουν έναν προσδιορισμό και την ετικέτα στην εγκατάσταση στην οποία ανήκει, να ρυθμίσουν και να προσαρμόσουν έως 4 εξωτερικούς αναλογικούς αισθητήρες. Επιτρέπει, επίσης, αποστολή e-mail (για την οποία μπορεί να ρυθμιστεί η συχνότητα) με δεδομένα παραγωγής και γραφήματα και, σε περίπτωση ανωμαλιών, τυχόν συναγερμούς, δυσλειτουργία ή αποτυχία εκκίνησης.
Τέλος, μέσω ειδικών μετρητών στην ενότητα «Πληροφορίες», οι χρήστες μπορούν να συμβουλεύονται τα δεδομένα σχετικά με συνολική παραγόμενη ενέργεια, τις συνολικές ώρες λειτουργίας, την οικονομική απόδοση της εγκατάστασης και άλλες τεχνικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού της μνήμης που χρησιμοποιείται για τα ιστορικά δεδομένα. Το περιβάλλον επικοινωνίας είναι διαθέσιμο στα Ιταλικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Γερμανικά.

Πρόσβαση στο δίκτυο
Η οθόνη αφής προσφέρει πολλές δυνατότητες επικοινωνίας, αν υπάρχει σύνδεση με το τοπικό δίκτυο.
Ο μετατροπέας είναι συμβατός τόσο με το ειδικό πρωτόκολλο PVSER και με Modbus / TCP, προσφέροντας έτσι εύκολη εισαγωγή σε οποιοδήποτε σύστημα διαχείρισης BMS ή ανάλυση δεδομένων με τη χρήση ενός δικτύου Ethernet.
Το λογισμικό της οθόνης μπορεί εύκολα και γρήγορα να ενημερωθεί. Επιπλέον, με ένα δωρεάν λογισμικό (VNC), οι χρήστες μπορούν να βλέπουν από απόσταση την οθόνη του μετατροπέα ή να αλληλοεπιδρούν με αυτό από τον υπολογιστή τους ή το κινητό τους τηλέφωνο.

Sirio Central Inverter επικοινωνία

  • Έγχρωμη οθόνη αφής LCD
  • Θύρα Ethernet
  • USB
  • 2 x RS-232
  • 2 είσοδοι για απομακρυσμένο έλεγχο
  • 3 επαφές ρελέ για σήμανση κατάστασης λειτουργίας
  • RS-485 (προαιρετικά)

ΜΟΝΤΕΛΟSIRIO K12SIRIO K15SIRIO K18SIRIO K25SIRIO K33SIRIO K40SIRIO K64SIRIO K80SIRIO K100SIRIO K200SIRIO K25 HVSIRIO K33 HVSIRIO K40 HVSIRIO K64 HVSIRIO K80HV
Ονομαστική ισχύς AC12KVA15KVA18KVA25KVA33KVA40KVA64KVA80KVA100KVA200KVA25 KVA33 KVA40 KVA64 KVA80KVA
Μέγιστη ισχύς AC12kW (cosφ=1)15kW (cosφ=1)18KW (cosφ=1)25KW (cosφ=1)33KW (cosφ=1)40KW (cosφ=1)64KW (cosφ=1)80KW (cosφ=1)100KW (cosφ=1)200KW (cosφ=1)25KW (cosφ=1)33KW (cosφ=1)40KW (cosφ=1)64KW (cosφ=1)80KW (cosφ=1)

ΕΙΣΟΔΟΣ

Μέγιστη τάση DC σε ανοικτό κύκλωμα800Vcc800Vcc880V DC
Εύρος λειτουργίας MPPT330÷700V DC330÷700Vcc450÷760V DC
Eύρος λειτουργίας MPPT σε πλήρη ισχύ330÷700V DC330÷700Vcc450÷760V DC
Μέγιστο ρεύμα εισόδου36A DC54A DC63A DC80A DC105A DC130A DC205A DC260A DC320A DC650A DC59A DC79A DC98A DC157A DC196A DC
Όριο τάσης για την τροφοδοσίατου του δικτύου390V DC390V DC540V DC
Κυμάτωση τάσης<1%<1%<1%
Αριθμός εισόδων111
Αριθμός MPPT111
Συνδετήρες DCΑκροδέκτες-βίδεςΑκροδέκτες-βίδεςΜπάρεςΑκροδέκτες-βίδεςΜπάρες

ΈΞΟΔΟΣ

Τάση λειτουργίας400V AC400V AC400V AC
Εύρος λειτουργίας340÷460V AC (1)340÷460V AC (1)340÷460V AC (1)
Έυρος Μέγιστης ισχύος340÷460V AC (1)340÷460V AC340÷460V AC
Έυρος συχνότητας47,5÷51,5Hz (1)47,5÷51,5Hz(1)47,5÷51,5Hz(1)
Επιλεγόμενο εύρος συχνότητας47÷53Hz47÷53Hz47÷53Hz
Ονομαστικό ρεύμα17,3A AC21,7A AC26A AC36A AC48A AC58A AC92A AC115A AC145A AC289A AC36A AC48A AC58A AC92A AC115A AC
Μέγιστο ρεύμα22,4A AC28,1A AC33A AC46A AC60A AC73A AC117A AC146A AC182A AC364A AC46A AC60A AC73A AC117A AC146A AC
Ρεύμα βραχυκύκλωσης34A AC42A AC50A AC68A AC90A AC110A AC175A AC219A AC274A AC546A AC68A AC90A AC110A AC175A AC219A AC
Συνολική αρμονική παραμόρφωση   (THDi)<3%<3%<3%<3%<3%<3%<3%
Συντελεστής ισχύοςαπό 0,9 ind.έως 0,9 cap.(1)από 0,9 ind. έως 0,9 cap.(1)από 0,9 ind.έως 0,9 cap.(1)
Γαλβανική απομόνωσηΜετασχηματιστής BFΜετασχηματιστής BFΜετασχηματιστές BF
Συνδετήρες ACΑκροδέκτες-βίδεςΑκροδέκτες-βίδεςΜπάρεςΑκροδέκτες-βίδεςΜπάρες

ΣΥΣΤΗΜΑ

Μέγιστη απόδοση95,80%95,80%96,10%96,20%96,40%96,30%96,20%96,10%
Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης94,80%94,90%95%95,10%95,20%95,30%94,90%95,00%
Κατανάλωση σε αναμονή<32W<32W<32W
Νυχτερινή κατανάλωση<32W<32W<32W
Εσωτερικές προστασίεςΑυτόματος διακότης στην πλευρά AC – Διακόπτης απόζευξης στην πλευρά DCΑυτόματος διακότης στην πλευρά AC – Διακόπτης απόζευξης στην πλευρά DCΑυτόματος διακότης στην πλευρά AC – Διακόπτης απόζευξης στην πλευρά DC
Προστασία κατά την κατάσταση αναμονήςΝΑΙΝΑΙΝΑΙ
Ανίχνευση διαρροής προς τη γηΝΑΙΝΑΙΝΑΙ
Απαγωγή θερμότηταςΕλεγχόμενοι ανεμιστήρεςΕλεγχόμενοι ανεμιστήρεςΕλεγχόμενοι ανεμιστήρες
Θερμοκρασία λειτουργίας-20°C÷45°C (χωρίς μείωση)-20°C÷45°C (χωρίς μείωση)-20°C÷45°C (χωρίς μείωση)
Θερμοκρασία αποθήκευσης-20°C÷70°C-20°C÷70°C-20°C÷70°C
Υγρασία5÷95% χωρίς συμπύκνωση5÷95% χωρίς συμπύκνωση5÷95% χωρίς συμπύκνωση
Βάρος310 Kg320 Kg340 Kg350 Kg380 Kg420 Kg600 Kg650 Kg720 Kg1580 Kg350 Kg380 Kg420 Kg600Kg650 Kg

ΠΡΟΤΥΠΑ

EMCEN61000-6-3, EN61000-6-2, EN61000-3-11, EN61000-3-12EN61000-6-3, EN61000-6-2, EN61000-3-11, EN61000-3-12EN61000-6-3, EN61000-6-2, EN61000-3-11, EN61000-3-12
SafetyEN62109-1, EN62109-2EN62109-1, EN62109-2EN62109-1, EN62109-2
DirectivesLow Voltage Directive: 2006/95/EC, EMC Directive: 2004/108/ECLow Voltage Directive: 2006/95/EC, EMC Directive: 2004/108/ECLow Voltage Directive: 2006/95/EC, EMC Directive: 2004/108/EC
Grid managementCEI 0-21, CEI 0-16, A70, VDE 0126-1-1, G59/2, Real Decreto 413/2014, PO12.3CEI 0-21, CEI 0-16, A70, VDE 0126-1-1, G59/2, Real Decreto 413/2014, PO12.3CEI 0-16, A70, Real Decreto 413/2014, PO12.3CEI 0-21, CEI 0-16, A70, VDE 0126-1-1, G59/2, Real Decreto 413/2014, PO12.3
                
(1) Οι τιμές αυτές μπορούν να ποικίλλουν ανάλογα με τους τοπικούς κανονισμούς              
                

CENTRAL INVERTERS

         Δείτε το Pdf εδώ

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ