facebook
Όθωνος 39, Τ.Κ.17343
Άγιος Δημήτριος,Αθήνα
Δευ-Παρ
09:00 - 17:00

2109966555

Fax: +30 210 9969444

Sterostab

Sterostab (15-8000 KVA)(1:1/3:3)
Ηλεκτρομηχανικοί Σταθεροποιητές Τάσης

Οι σταθεροποιητές τάσης Sterostab της IREM είναι ηλεκτρομηχανικοί σταθεροποιητές με ηλεκτρονικό έλεγχο και έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν τη σταθεροποιημένη τροφοδοσία σε μονοφασικά και τριφασικά φορτία μεγάλης ισχύος.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Ο σταθεροποιητής τάσης Sterostab της IREM είναι εφοδιασμένος με κύκλωμα ελέγχου που παρακολουθεί συνεχώς την πραγματική τιμή (RMS) της τάσης δικτύου και τη συγκρίνει με την τιμή της προκαθορισμένης τάσης που πρέπει να διατηρείται σταθερή. Η αρχιτεκτονική του ηλεκτρομηχανικού σταθεροποιητή τάσης της IREM Steroteab επιτρέπει την επίτευξη υψηλής ταχύτητας ρύθμισης  και ακρίβειας σταθεροποίησης. Η επιλογή της υιοθέτησης του ενισχυτή τάσης για ολόκληρο το φάσμα, αποφεύγει την παρουσία κινητών επαφών σε σειρά στη γραμμή, καθιστά τον εξοπλισμό μη ευαίσθητο στον συντελεστή ισχύος φορτίου, εμποδίζει την εισαγωγή αρμονικών παραμορφώσεων και επιτρέπει την επίτευξη υψηλών επιπέδων απόδοσης, με αποτέλεσμα μειωμένη απώλεια θερμότητας και ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους σε σχέση με τα οφέλη που επιτυγχάνονται.  

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

  • Μεταβλητός γραμμικός αυτομετασχηματιστής τετραγωνικής διατομής με κυλιόμενες επαφές
  • Εύρος ισχύος: από 15 έως 8000 KVA
  • Αρθρωτό σύστημα για μοντέλα υψηλής ισχύος για τη διευκόλυνση της μεταφοράς, του χειρισμού και της εγκατάστασης
  • Εγγύηση: 5 χρόνια
  • Φυσική ροή αέρα:χωρίς ανεμιστήρες για εκδόσεις IP21
  • Εξαιρετική αξιοπιστία: η δηλωμένη απόδοση διασφαλίζεται πάντοτε στις πιο κρίσιμες συνθήκες (συνεχής λειτουργία σε ονομαστική ισχύ με ελάχιστη τάση εισόδου, μέγιστο ρεύμα εισόδου και τη δηλούμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος)

Περιγραφή προϊόντος

Φυλλάδιο προϊόντος

ΨΥΞΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΤΡΟΠΟ, ΧΩΡΙΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

Αυτό είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό όλων των σταθεροποιητών τάσης IREM με βαθμό προστασίας IP21. Η απουσία ανεμιστήρων αυξάνει δραματικά την αξιοπιστία καθώς η ψύξη των μαγνητικών εξαρτημάτων και των ηλεκτρονικών πλακετών ελέγχου διασφαλίζεται με φυσική μεταφορά χωρίς ανεμιστήρες. Οι ανεμιστήρες και τα σχετικά φίλτρα πρέπει να ελέγχονται συνεχώς, να καθαρίζονται και να αντικαθίστανται περιοδικά. Επιπλέον, η απουσία ανεμιστήρων αποφεύγει την απορρόφηση σκόνης που θα εναποτίθεται στις χάλκινες τροχιές μειώνοντας την επιφάνεια επαφής μεταξύ των κυλίνδρων ηλεκτρο-γραφίτη και των τροχιών του μετασχηματιστή. Κατά συνέπεια, αυτό θα προκαλούσε τραχύτητα, σπινθήρες και τήξη χαλκού, φαινόμενα που μακροπρόθεσμα θα έβλαπταν τον σταθεροποιητή και θα μείωνε το προσδόκιμο ζωής του.

Αυτό είναι δυνατό χάρη στη θερμική απαγωγή που είναι αποτέλεσμα:

  • Τη σωστή διαστασιολόγηση και την χρήση πυρήνα πολύ καλής μαγνητικής διαπερατότητας στο μετασχηματιστή.
  • Την χαμηλή ένταση ρεύματος που διαρρέει τα τυλίγματα του μεταβλητού μετασχηματιστή και ως εκ τούτου την μικρή έκκληση θερμότητας

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΣΕ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Η θεμελιώδης παράμετρος ενός σταθεροποιητή τάσης είναι η ονομαστική ισχύς που εκφράζεται σε KVA και αναφέρεται στην πινακίδα του προϊόντος. Αντιπροσωπεύει τη μέγιστη ισχύ που μπορεί να παρέχει ο εξοπλισμός. Έτσι, η ισχύς ενός σταθεροποιητή τάσης πρέπει να παρέχεται σε σχέση με τα δηλωμένα χαρακτηριστικά του δηλαδή τις διακυμάνσεις τάσης εισόδου και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Όλοι οι σταθεροποιητές τάσης IREM σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για να λειτουργούν σε συνεχή λειτουργία, που προορίζονται ως η πιο απαιτητική υπηρεσία σε ονομαστική ισχύ για απεριόριστο χρόνο. Με άλλα λόγια: Οι σταθεροποιητές τάσης IREM έχουν διαστασιολογηθεί για να λειτουργούν συνεχώς με φορτίο 100% και τα χρησιμοποιούμενα υλικά φέρουν τη μέγιστη ισχύ που αναμένεται για απεριόριστο χρόνο.

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΑΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Ένας σταθεροποιητής τάσης χαρακτηρίζεται από την ικανότητα να αντισταθμίζει τις διακυμάνσεις στην τάση δικτύου και να τροφοδοτεί το συνδεδεμένο φορτίο με σταθερή τάση κοντά στην ονομαστική τιμή. Η πιο βαριά κατάσταση λειτουργίας είναι η παρουσία της ελάχιστης τάσης δικτύου στην είσοδο. Όλοι οι σταθεροποιητές τάσης IREM χαρακτηρίζονται από τη δυνατότητα σταθεροποίησης της τάσης εξόδου όταν το δίκτυο βρίσκεται στις χειρότερες συνθήκες για απεριόριστο χρόνο και χωρίς υποβάθμιση της απόδοσης.

Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

Οι ηλεκτρικές μηχανές χαρακτηρίζονται από απώλειες ενέργειας που παράγονται κατά το μετασχηματισμό ενέργειας, οι οποίες εμφανίζονται με τη μορφή θερμότητας. Η ψύξη μιας ηλεκτρικής μηχανής συμβαίνει μέσω του φαινομένου της μετάδοσης της θερμότητας που παράγεται μέσα στον εξοπλισμό σε ένα στοιχείο με χαμηλότερη θερμοκρασία. Ο πιο αξιόπιστος μηχανισμός ψύξης είναι όταν η μηχανή εκτίθεται στον αέρα, στη θερμοκρασία περιβάλλοντος, χωρίς εξαναγκασμένο αερισμό (χωρίς ανεμιστήρα). Με το σύστημα ψύξης φυσικού αέρα χωρίς ανεμιστήρες που είναι χαρακτηριστικό των σταθεροποιητών τάσης IREM στην έκδοση IP21 μειώνονται οι απώλειες ενέργειας στην ελάχιστη τιμή που επιτρέπεται από την τεχνολογία, χρησιμοποιώντας κατάλληλα διαστασιολογημένα υλικά.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Εκτεταμένη εγγύηση σε 5 χρόνια.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για το μέγεθος των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών τμημάτων όλων των σταθεροποιητών τάσης IREM εγγυώνται τη μέγιστη αξιοπιστία. Η δηλωθείσα απόδοση εξασφαλίζεται πάντοτε με τις κρίσιμες συνθήκες για απεριόριστο χρόνο (ονομαστική ισχύς με την ελάχιστη τάση εισόδου, το μέγιστο ρεύμα εισόδου και τη δηλούμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος).

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΟ

Οι σταθεροποιητές τάσης IREM χαρακτηρίζονται από μεγάλη διάρκεια ζωής, χωρίς μείωση των επιδόσεων κατά τη διάρκεια του χρόνου και μειωμένες απαιτήσεις συντήρησης, χάρη στην ανθεκτικότητα της κατασκευής και την υψηλή ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών. Χαρακτηρίζονται από υψηλή αξιοπιστία (MTBF άνω των 500.000 ωρών).

ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ

Μονοφασικοί και τριφασικοί σταθεροποιητές τάσης από 1 kVA έως 8000 kVA. Η τάση κυμαίνεται από 110V έως 500V. Όλοι οι σταθεροποιητές τάσης είναι διαθέσιμοι σε συμμετρική διαμόρφωση ± 10%, ± 15%, ± 20%, ± 25%, ± 30% και σε ασύμμετρη διαμόρφωση -35% + 15%. Διαφορετικές διαμορφώσεις διατίθενται κατόπιν αιτήματος.

ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ

Το σύνολο των σταθεροποιητών τάσης έχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο προσαρμογής, τόσο από πλευράς ηλεκτρικών χαρακτηριστικών όσο και μηχανικής και αισθητικής. Μία ομάδα τεχνικών είναι αφιερωμένη σε «ειδικά» έργα μπορεί να ικανοποιήσει και το πιο απαιτητικό αίτημα.

   

    

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ