facebook
Όθωνος 39, Τ.Κ.17343
Άγιος Δημήτριος,Αθήνα
Δευ-Παρ
08:30 - 16:30

Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ecostab - Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας

Τα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας χρησιμοποιούν τρόπους για να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού που καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια.

Ολοένα και περισσότεροι οργανισμοί και επιχειρήσεις συνειδητοποιούν την ανάγκη για μείωση του ενεργητικού αποτυπώματος. Η εφαρμογή των συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας προσφέρει αποδοτικές λύσεις εξοικονόμησης στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

Στην ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος μπορείτε να βρείτε κεντρικά συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και πολύπριζα με λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Δείτε εδώ:
• STABILUX Ρυθμιστές ροής φωτός
• ECOSTAB κεντρικά συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας
• Scudo πολύπριζα εξοικονόμησης ενέργειας

Τα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας της ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος φέρουν τη σήμανση CE.

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ: τηλ.: 210 9966555, φαξ: 210 9969444 ή στείλτε το αίτημά σας εδώ

Στην ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος μπορείτε βρείτε τα συστήματα ECOSTAB τα οποία εξοικονομούν ενέργεια κεντρικά στην εγκατάστασή σας.

-Τι είναι τα κεντρικά συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας ECOSTAB;

Το σύστημα ECOSTAB τροφοδοτεί τα φορτία με μια σταθεροποιημένη τάση η οποία μπορεί να ρυθμιστεί κοντά στο ελάχιστο όριο ανοχής όπως αυτό ορίζεται από το IEC 60038, δηλαδή 230V -8% (212V).
Η παραπάνω λειτουργία:
Επιτυγχάνει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας,
Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του ηλεκτρικού εξοπλισμού καθώς αποτρέπει τις συσκευές από το να κινούνται σε υψηλότερες τιμές από την ονομαστική τάση. Για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι η ζωή των λαμπτήρων νατρίου μειώνεται κατά 50% όταν τροφοδοτείται σε τάση 10% υψηλότερη από την ονομαστική τους τιμή.
Εξασφαλίζει μια σημαντική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η οποία αντιστοιχεί σε περίπου 630 g για κάθε αποθηκευμένης kWh.

– Πως λειτουργούν τα κεντρικά συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας ECOSTAB;

Το σύνολο των συσκευών συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 60038 για τις ανοχές λειτουργίας του ηλεκτρικού εξοπλισμού. Το IEC 60038 καθορίζει ότι ο ηλεκτρικός εξοπλισμός πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργήσει σωστά σε μια τάση εισόδου εντός του ± 10% της ονομαστικής τιμής, που είναι από 253V έως 207V για συσκευές μονοφασικές και από 440V και 360V για συσκευές τριών φάσεων.
Αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, επειδή
η παρεχόμενη τάση μπορεί να κυμαίνεται μέσα σε αυτά τα όρια.

Κατά συνέπεια, εάν ένα φορτίο τροφοδοτείται σε μία τιμή κοντά στο κατώτερο όριο ανοχής λειτουργίας (-8%) και όταν η τάση του δικτύου πλησιάζει η υψηλότερη τιμή που καθορίζεται βάσει σύμβασης (+ 10%), η διαφορά μεταξύ 253V και 207V σε απόλυτη τιμή είναι 18%. Το κεντρικό σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας ECOSTAB παρέχει μια τάση λειτουργίας η οποία ελαχιστοποιεί την κατανάλωση, χωρίς να επηρεάζει αρνητικά τη συμπεριφορά ή μειώνοντας την αξιοπιστία των φορτίων που υποστηρίζει.
Στην ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος μπορείτε να βρείτε τα κεντρικά συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας ECOSTAB.

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ: τηλ.: 210 9966555, φαξ: 210 9969444 ή στείλτε το αίτημά σας εδώ

Δείτε τα προϊόντα εδώ:

Stabilux - Ρυθμιστής Ροής Φωτός

Στην ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος μπορείτε να βρείτε τους ρυθμιστές της ροής φωτός STABILUX οι οποίοι ικανοποιούν δύο από τις βασικές απαιτήσεις των εγκαταστάσεων φωτισμού: την ασφάλεια και τη μείωση του κόστους χρήσης.

-Τι είναι Ρυθμιστές ροής φωτός STABILUX;

Οι ρυθμιστές ροής φωτός STABILUX είναι ένα σύστημα το οποίο είναι συμβατό με τα φορτία φωτισμού όλων των ειδών. Χρησιμοποιούν την τεχνολογία “άμεσης ρύθμισης” που έχει υιοθετηθεί από τους μεγάλης ισχύος σταθεροποιητές που χρησιμοποιούνται για την προστασία μεγάλων εγκαταστάσεων που επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις της τάσης του δικτύου.
Τα οφέλη τα οποία προκύπτουν από το χρήση Ρυθμιστών ροής φωτός STABILUX είναι:
• Εξοικονόμηση ενέργειας από τη ρύθμιση της φωτεινότητας
• Εξοικονόμηση ενέργειας από τη μείωση της νυχτερινής υπέρτασης
• Εξοικονόμηση από τη μείωση του κόστους συντήρησης

Η ηλεκτρική ενέργεια η οποία δαπανάται σε φωτισμό αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της συνολικής κατανάλωσης. Τα συστήματα STABILUX δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εξοικονομήσουν ενέργεια. Μερικές από τις εφαρμογές των συστημάτων STABILUX είναι οι εξής:
• Εσωτερικός Φωτισμός, όπου δύναται να γίνει χρήση STABILUX σε:
Ξενοδοχεία, πολυκαταστήματα, βιομηχανίες, εταιρίες μεταφορών, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, εργοστάσια αλλά και άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις.
• Δημόσιος Φωτισμός, όπου δύναται να γίνει χρήση STABILUX σε:
Φωτισμούς δρόμων, λεωφόρων, πλατειών και εθνικών οδών, αεροδρόμια, σταθμούς τρένων, εμπορικά και τουριστικά λιμάνια, χώρους εκθέσεων, δημόσια κτίρια
• Σήραγγες:
Στις σήραγγες η χρήση των STABILUX πλέον της εξοικονόμησης ενέργειας παρέχει και ελεγχόμενο φωτισμό των σηράγγων.

-Πως λειτουργούν οι Ρυθμιστές ροής φωτός STABILUX;

Ο ρυθμιστής STABILUX ξεκινάει αυτόματα εκτελώντας τον κύκλο εκκίνησης των λαμπτήρων σε ρυθμιζόμενο χρόνο από το χρήστη, ο οποίος εξαρτάται από τον τύπο τους. Μετά από αυτό, ο ρυθμιστής βαθμιαία δίνει την επιθυμητή τιμή τάσης. Όταν, για οποιονδήποτε λόγο η πλήρης φωτεινότητα των λαμπτήρων δεν είναι η επιθυμητή, ο ρυθμιστής ελαττώνει την τάση τροφοδοσίας τους, πραγματοποιώντας σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.
Η μετάβαση ανάμεσα στις διάφορες καταστάσεις λειτουργίας είναι τόσο αργή που οι αλλαγές στο φωτισμό δεν γίνονται αντιληπτές από τους χρήστες.
Όποια και αν είναι η επιθυμητή τάση το εύρος σταθεροποίησης της είναι ±1%.
Μετά από black out, όταν το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ) επανέρχεται, το STABILUX εκτελεί ένα νέο κύκλο εκκίνησης των λαμπτήρων πριν επανέλθει η τάση εξόδου στην καθορισμένη τιμή. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για την ασφαλή τροφοδοσία των λαμπτήρων.
Στην ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος μπορείτε να βρείτε ρυθμιστές ροής φωτός.
Δείτε εδώ ρυθμιστές ροής φωτός STABILUX:
• STABILUX EMR
• STABILUX TMR
• STABILUX PMR
• STABILUX PMT

Οι ρυθμιστές ροής φωτός της ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος φέρουν τη σήμανση CE.
Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ: τηλ.: 210 9966555, φαξ: 210 9969444 ή στείλτε το αίτημά σας εδώ

Δείτε τα προϊόντα εδώ:

Scudo Πολύπριζο προστασίας & εξοικονόμησης ενέργειας

-Τι είναι το Scudo Πολύπριζο προστασίας & εξοικονόμησης ενέργειας;

Το πολύπριζο Scudo είναι σχεδιασμένο να μειώνει την κατανάλωση ενέργειας των ηλεκτρονικών συσκευών και να τις προστατεύει από απότομες μεταβολές της τάσης και τις αιχμές ρεύματος.
Με αυτό τον τρόπο μειώνονται τα έξοδα από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και προστατεύονται οι συσκευές. Λειτουργεί με την αρχή Master-Slave απενεργοποιώντας τις πρίζες slave όταν το φορτίο στη Master είναι < 20W.Κύρια χαρακτηριστικά Scudo:• Πολύπριζο επτά (7) πλαγίων θέσεων τύπου σούκο• Προστασία από Υπέρταση & Αιχμές Ρεύματος SURGE PROTECTOR• Προστασία τηλεφωνικής γραμμής - Modem - Internet• Λειτουργίας Master - Slave για εξοικονόμηση ενέργειας• Ιδανικό για φορτία ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών

Δείτε τα προϊόντα εδώ:
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ