facebook
Όθωνος 39, Τ.Κ.17343
Άγιος Δημήτριος,Αθήνα
Δευ-Παρ
09:00 - 17:00

2109966555

Fax: +30 210 9969444

Blog

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Γιατί να επιλέξω ένα σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας;  

Τα κέντρα δεδομένων, οι διακομιστές, οι κόμβοι LAN και τα συστήματα τηλεπικοινωνιών πρέπει πάντα να προστατεύονται από πιθανά προβλήματα, που αφορούν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Συγκεκριμένα, οι ξαφνικές διακοπές και οι διακυμάνσεις της ηλεκτροδότησης ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες των συστημάτων, καθώς και σε σοβαρές απώλειες δεδομένων.

Ωστόσο, ακόμη και άλλοι τύποι ηλεκτρικού εξοπλισμού μπορεί να υποστούν ζημιά ή και να καταστραφούν, προκαλώντας δυσκολίες στον χρήστη εάν υπάρξει σφάλμα στην παροχή ρεύματος. Για παράδειγμα, τα συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας – UPS είναι απαραίτητα στις παρακάτω εφαρμογές:

  • ταμεία στα super markets,
  • συστήματα φωτισμού,
  • βιομηχανικές μονάδες παραγωγής,
  • συστήματα ασφαλείας,
  • ιατρικός εξοπλισμός,
  • εγκαταστάσεις άντλησης,
  • γενικά στις συσκευές αυτοματισμού

Ο απλούστερος και πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης αυτών των διαταραχών στο δίκτυο είναι η εγκατάσταση μιας μονάδας UPS. Συγκεκριμένα, λειτουργώντας ως σημείο σύνδεσης μεταξύ του δικτύου και των φορτίων, ένα UPS εξασφαλίζει τη συνέχεια και την ποιότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται στα φορτία, ανεξάρτητα από την κατάσταση του δικτύου. Μάλιστα, τα συγκεκριμένα μηχανήματα σταθεροποιούν την τάση, εξαλείφοντας όλες τις διαταραχές που μπορεί να υπάρχουν. Όταν η παροχή ρεύματος αποτυγχάνει, το UPS τροφοδοτεί τα φορτία που εξυπηρετεί μέσω συστοιχιών συσσωρευτών που παρέχουν ισχύ για αρκετή ώρα, ώστε να εγγυάται η ασφάλεια των χρηστών και του συστήματος. Όσο αφορά την επιλογή του μοντέλου UPS, που κρίνεται καταλληλότερο, για να εξασφαλίσει το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας, πρέπει να γνωρίζετε τους τύπους προβλημάτων στο δίκτυο παροχής ισχύος που μπορούν να δημιουργήσουν δυσλειτουργίες στον εξοπλισμό σας. Ειδικότερα στον κλάδο της βιομηχανίας, οι περισσότερες διακοπές ρεύματος προκαλούνται από λανθασμένες ενέργειες κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης της εγκατάστασης ή πιο σπάνια, λόγω λανθασμένης χρήσης εξοπλισμού που οδηγεί σε υπερφορτώσεις ή ακόμη και βραχυκυκλώματα.

Αναφορά τεχνικών προτύπων

Ασφάλεια

Το πρότυπο αναφοράς EN 62040-1-1 ρυθμίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας για τα UPS, που χρησιμοποιούνται σε περιοχές προσβάσιμες στους χειριστές. Το EN 62040-1-2 είναι το πρότυπο που χρησιμοποιείται σε θέσεις περιορισμένης πρόσβασης όπως πίνακες ελέγχου, πίνακες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Τα UPS έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε καταστάσεις όπου μπορεί να προκύψουν δυσλειτουργίες αλλά ταυτόχρονα, πρέπει να μην προκαλούν με τη σειρά τους πρόβλημα στις άλλες συσκευές του συστήματος. Τα όρια εκπομπής, καθώς και οι μέθοδοι δοκιμής τους ορίζονται από το πρότυπο IEC EN 62040-2.

Απόδοση

Το έγγραφο αναφοράς είναι «Μέθοδοι καθορισμού των απαιτήσεων απόδοσης και δοκιμών» EN 62040-3. Αυτό το πρότυπο ορίζει τα επίπεδα απόδοσης που πρέπει να δηλωθούν και τις μεθόδους δοκιμής που πρέπει να ακολουθούνται. Όλα τα UPS που έχουν κατασκευαστεί από την εταιρεία Riello UPS, ανταποκρίνονται απόλυτα στα παραπάνω πρότυπα και επομένως φέρουν τη σήμανση CE.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ UPS

Off-line (VFD) Σε κανονική λειτουργία, το φορτίο τροφοδοτείται απευθείας από το δίκτυο μέσω του διακόπτη παράκαμψης του UPS. Όταν η τάση δικτύου δεν είναι εντός των προκαθορισμένων αντοχών του UPS, το φορτίο μεταφέρεται στον μετατροπέα σε περίπου 2-4 ms χρησιμοποιώντας την ισχύ των συσσωρευτών. Η τάση που παράγεται από τον μετατροπέα είναι συνήθως βηματικής κυματομορφής ή τετραγωνικής κυματομορφής.

Line Interactive (VI) Στην κανονική κατάσταση λειτουργίας, το φορτίο τροφοδοτείται από το δίκτυο μέσω ενός κυκλώματος AVR (Auto Voltage Regulator). Αυτή η συσκευή διορθώνει τις διακυμάνσεις τάσης εντός της ικανότητάς της για ρύθμιση, επαναφέροντας την τάση στις προεπιλεγμένες τιμές της. Όταν οι διακυμάνσεις στην παροχή δικτύου δεν είναι εντός της ικανότητας ρύθμισης του συστήματος AVR, ο μετατροπέας επεμβαίνει και μέσω της αποθηκευμένης ενέργειας από τους συσσωρευτές του εξασφαλίζει την συνεχή και ποιοτική παροχή ισχύος. Η μετάβαση από το σταθεροποιημένο δίκτυο στην παροχή του μετατροπέα πραγματοποιείται σε περίπου 2-4 ms και η τάση που δημιουργείται από τον μετατροπέα μπορεί να είναι ημιτονοειδούς τύπου ή τύπου stepwave (τετραγωνική κυματομορφή) ανάλογα με το μοντέλο UPS.

Double Conversion (VFI) Στην κανονική κατάσταση λειτουργίας, το φορτίο τροφοδοτείται από το συνδυασμό ανορθωτή/μετατροπέα. Όταν η τροφοδοσία εισόδου εναλλασσόμενου ρεύματος δεν είναι εντός των αντοχών τάσης και της συχνότητας, η μονάδα μπαίνει σε λειτουργία εφεδρείας όπου ο συνδυασμός συσσωρευτών/μετατροπέα συνεχίζει να τροφοδοτεί το φορτίο για όσο διάστημα διαρκεί η ισχύς του ή έως ότου η ισχύς εισόδου AC επιστρέψει εντός των απαιτούμενων αντοχών. Ο χρόνος παρέμβασης για τη λειτουργία εφεδρείας είναι στιγμιαίος (0 ms). Σε περίπτωση βλάβης του ανορθωτή/μετατροπέα ή σε περίπτωση υπερφόρτωσης, η μονάδα μεταβαίνει σε λειτουργία (bypass) παράκαμψης (0 ms), όπου το φορτίο τροφοδοτείται προσωρινά μέσω της γραμμής παράκαμψης.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ